SD-toppar går emot partilinjen – säger ja till Nato

2:34 min

Inställningen till Nato splittrar Sverigedemokraterna.

Ledande företrädare vill att partiet ska ompröva sitt nej till ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen.

Riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström - som sitter i partiets högsta ledning - är en av dem som tycker att Sverige ska överge alliansfriheten.

– Som situationen ser ut nu så borde Sverige gå med i Nato, säger han.

Sverigedemokraterna är emot ett svenskt medlemskap i Nato.

Ett skäl är att partiet vill att Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige.

Så sent som i höstas sade ombuden på landsdagarna nej till att gå med i försvarsalliansen.

Men nu har det blossat upp en intern diskussion om Natofrågan.

Tunga företrädare vill att Sverigedemokraterna ska byta politik – och verka för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen, uppger Ekots källor.

En av dem är riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström - som också är ledamot i det verkställande utskottet. Han säger att vi lever i en farlig tid och att Sverigedemokraterna bör dra slutsatser av det.

– Vi har under 25 års tid, med olika regeringar, nedrustat det svenska försvaret och vi har i dag en väldigt liten försvarsförmåga själv. Och om man gör den analysen så ser jag inte förutsättningarna att vi, på ett decennium eller två, kommer att ha ett starkt svenskt försvar som motsvarar det som krävs för att vi skulle kunna stå själva, säger han.

– Anledningen till att man i vårt parti har tagit den här starka ställningen emot Nato bygger på att man - och jag förstår det, jag har lite grann, samma känsla, att man vill ha en alliansfrihet, man vill ha neutralitet, man vill ha ett nationellt självbestämmande. Men det är ju den som är hotad när vi inte kan förvara oss själva.

Han konstaterar att många av Sverigedemokraternas väljare har samma åsikt: I en Sifomätning säger 54 procent av dem ja till Nato.

– Det gör ju att jag, som har samma åsikt som de väljarna, känner att jag har starkt mandat för att inifrån partiet försöka förändra vår hållning, så att deras åsikter blir representerade i vår praktiska politik.

Mattias Karlsson, som är gruppledare i riksdagen, är emot en anslutning till Nato.

Men han tycker att det är naturligt att för- och nackdelarna med försvarsalliansen debatteras internt.

-- Partiets medlemmar och sympatisörer har en delad uppfattning i den här frågan. Det nya delvis förvärrade säkerhetspolitiska läget har gjort att den här diskussionen har blossat upp. Men partiets linje centralt är ändå klar.

Om Sverige ska överge alliansfriheten är förstahandsalternativet för Sverigedemokraterna en försvarsunion med Finland, säger Mattias Karlsson.

-- Vi är väldigt lika varandra som länder, vi har likartade värderingar, vi har ett likartat säkerhetspolitiskt läge. Jag tror att förutsättningarna för ett sådant samarbete skulle vara väldigt goda, och det skulle ge ett kraftigt ökad militär slagkraft.

Regeringen har slagit fast att Sverige inte ska gå med i Nato.

Även Vänsterpartiet säger nej – medan de fyra borgerliga partierna är positiva till ett svenskt Natomedlemskap.