Han planterar träd för barnens skull

1:22 min

Jonas Paulman är en av de personer som fått en ursäkt från staten för att de vanvårdades som fosterbarn. Nu cyklar han varje år runt i Sydsverige för att andra barn ska få en bättre start i livet.

Genom att plantera träd på skolgårdar vill han ge en påminnelse om vilka rättigheter barn har enligt FN:s barnkonvention. Det finns en anledning till att han valde träd som symbol.

– När jag var barn så fick jag inte kärlek och omsorg. Då gick jag och kramade träd – och de stod alltid kvar, det gjorde inte vuxna, säger Jonas Paulman.

Det var 2010 som han startade föreningen Barnens träd för barns rättigheter. Sedan dess ger han sig ut några veckor varje år runt månadsskiftet maj–juni. Han startar i Göteborg och tar sig sedan genom Sydsverige för att avsluta i Stockholm, en tur på i runda slängar 120 mil.

På vägen besöker han skolor och förskolor som visat intresse och håller trädplanteringsceremonier.

– Barnen får hjälpa till att sätta ner trädet och sedan får de klippa bandet. Och så är det barn som kanske sjunger, berättar Jonas Paulman.

Vid varje träd placeras en plakett där det står om barnkonventionen och vad den innebär.

– Så barn känner sig trygga att skolan följer barnkonventionen.

I år blir det trädplanteringar i bland annat Torsås och Kalmar. Men det är inte sista cykelturen för Jonas Paulman, det är han säker på.

– Jag säger så här: hundra år framåt, man måste ha en vision.