Första rättegången om misstänkt terrorresa

2:38 min

Idag hålls den första rättegången enligt den nya lag från april som gör det olagligt att resa i syfte att begå terroristbrott. Den åtalade mannen greps efter att han stoppats i Turkiet.

– Jag tror att symboliskt har det en betydelse att lagstiftningen används så pass snabbt efter första april, säger Amir Rostami, kommittésekreterare hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, om betydelsen av att lagen nu prövas, och fortsätter:

– Lagen kan ha en viss avskräckande verkan, men jag tror den största betydelsen är att det ger möjligheter för vissa myndigheter att kunna agera. Har du till exempel en person som är på väg till Arlanda eller Landvetter så har vi idag bättre möjligheter att stoppa den här personen.

25-åringen som åtalats vid Attunda tingsrätt i Sollentuna greps i mitten av april efter att han stoppats i Turkiet och skickats tillbaka till Sverige. Han är nu åtalad misstänkt för att ha försökt resa till Syrien i syfte att begå terroristbrott.

Enligt åklagaren skulle han ansluta sig till den al-Qaida-kopplade extremistgruppen Nusrafronten, som terrorstämplats av bland annat FN.

Den åtalade själv nekar till att han skulle åka dit för att begå terroristbrott, och säger att han skulle åka dit för humanitärt arbete.

25-åringen är tidigare gängmedlem och är dömd för flera grova brott. I utredningen framgår att han för ett par år sedan hoppade av. Efter det har han fått stöd i ett program för avhoppare och från socialtjänsten i kommunen han kommer ifrån.

Amir Rostami har lång erfarenhet av att arbeta med avhoppare:

-  Nu vill jag inte gå in direkt i det här fallet, för det känner jag inte till i detalj. Men det är inte ovanligt att man befinner sig i en sådan verksamhet och återfaller. Det är mer regel än undantag att man återfaller, antingen i den miljön man kommer ifrån eller till en annan. Det som är det svåra vad gäller den här typen av miljö, är att när de återfaller så är konsekvenserna så pass stora. Det vill säga om du återfaller och reser ner till Syrien så är det väldigt svårt att ångra ditt beslut.

Det är första gången som den nya lagen prövas. I bevisningen har åklagaren bland annat en sms-konversation där 25-åringen skriver att han ska åka till Syrien för jihad och utrustning som skyddsväst och knä- och armbågsskydd som fanns i hans bagage.

Den som döms för att ha rest i syfte att begå terroristbrott kan enligt lagen dömas till fängelse i högst två år, men Amir Rostami säger att hans bedömning är att det är möjligheten till ett snabbt ingripande - inte påföljden - som är viktigast med nya lagen:

– Från andra fall har vi sett att när det är kraftig intervention så har man skjutit upp den här resan. Man har fått en tankeställare, man har insett sitt misstag, man blir mer mottaglig för hjälp - så ur det perspektivet så tror jag att lagen kan ha viss förebyggande effekt.