Vanliga adhd-läkemedel kan påverka hjärtrytmen

1:59 min

De vanligaste adhd-läkemedlen som innehåller metylfenidat kan leda till rubbningar av hjärtrytmen hos barn och ungdomar. Det visar en stor studie från Sydkorea.

I studien ingick 150 000 barn och ungdomar som behandlas med adhd-läkemedel. Av dem hade drygt 1000 fått någon typ av påverkan på hjärtat.

Resultatet bekräftar tidigare studier om hur de vanligaste adhd-läkemedel kan påverka hjärtat. Hjärtrytmrubbning, som alltså är en ovanlig biverkning, kan vara både allvarlig och mindre allvarlig.

– Det är i och för sig en känd effekt att den här typen av läkemedel, som påverkar puls och blodtryck, kan ge hjärtrytmrubbningar, säger Bror Jonzon på Läkemedelsverket.

Men studien visar också på några få fall av hjärtinfarkter hos barn och unga. Det skulle kunna bero på läkemedelsbehandling – även om det inte är klarlagt, menar Bror Jonzon.

– Metylfenidat har en stressande effekt på hjärtat och höjer hjärtfrekvensen. Det är en belastning för hjärtat. Har man då dålig blodförsörjning till hjärtat kan de medföra en ökad risk. Men jag ser ingen anledning att tro att det här är en risk som ökar över tid, säger han.

I Sverige ska barn som har problem med hjärtat inte få den här typen av läkemedel, men Bror Jonzon menar att vi i Sverige inte riktigt vet hur det ser ut med eventuell allvarlig hjärtpåverkan av adhd-läkemedel. 

– Den här typen av allvarliga biverkningar är underrapporterade normalt sett.

Innebär det att unga personer kan ha fått allvarlig hjärtrytmrubbningar eller hjärtinfarkt utan att man kopplat det till de här vanliga adhd-läkemedlen?

– Ja, det kan mycket väl tänkas vara så. Dessutom kan det vara så att de kan ha skett men att det fortfarande inte har rapporterats in till Läkemedelsverket.

Vanliga adhd-preparat som innehåller metylfenidat är exempelvis concerta och ritalin. 

Referens: Ju-Yong Shin et al ” Cardivascular safety of methylfenidate among children and young people with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD):nationwide self controlled case series study” BMJ 2016 1 june, doi 10.1136