Polisens hemliga övervakning ökar

0:57 min

Polismyndigheternas hemliga telefonavlyssning minskar, medan användningen av dolda mikrofoner och hemlig kameraövervakning av misstänkta brottslingar ökar.

Men absolut vanligast är övervakning av elektronisk kommunikation. Där har det skett en ökning med 50 procent av övervakningstillstånd de senaste 2 åren.

– Ett tillstånd avser en person och en telefon, byter han eller hon telefon så blir det ett nytt tillstånd, så att ju fler telefoner man använder ju fler tillstånd blir det fråga om, säger Göran Hellstrand, överåklagare på åklagarmyndigheten.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation handlar bland annat om att bestämma vem som ringt och varifrån, men även att få fram information om vilka nummer man vill avlyssna.

Under 2013 gav domstolarna nära 4000 tillstånd till sådan övervakning, men förra året var antalet tillstånd uppe i nästan 6000. En av anledningarna är att det inte är samma krav på misstanke om grov brottslighet som vid telefonavlyssning för att inleda övervakningen, men det är även så att misstänkta brottslingar ändrat beteende på senare tid.

– Det är en trend som pågått ganska länge att man skaffar sig mobiler med kontantkort bara för ett visst tillfälle och så byter man, enligt Göran Hellstrand.