Stor korruption i läkemedelshantering

2:01 min

Vård och behandling av patienter runt om i världen hotas av korruptionen inom den globala läkemedels- och hälsosektorn. Det konstateras i en ny rapport som antikorruptionsorganisationen Transparent International publicerar idag.

Sophie Peresson är ansvarig för den nya granskningen och säger att det handlar om stora pengar på den globala medicinmarknaden, som många vill vara med och dela på:

– Hälsobranschen är ett område där det är mycket pengar i omlopp. När man ser till mängden läkemedel som köps in, så är frestelsen stor för en del personer att stoppa lite pengar i egen ficka.

Dyr och dålig sjukvård, läkemedel till överpris och onödiga dödsfall är effekterna av den korruption som pågår inom hälso- och läkemedelssektorn, enligt Transparency International och som nu för första gången granskat den globala vårdsektorn.

Rapporten är fylld av exempel på oetisk marknadsföring, förfalskade mediciner och mutor till beslutsfattare och läkare.

Det kan få långtgående effekter, menar Sophie Peresson. Hela hälsosystem kan hotas om patienterna förlorar tron på sina läkare:

– Om du inte litar på din läkare och sjukvårdssystemet, kommer du då verkligen att gå på läkarbesök eller hörsamma medicinska råd?

I förlängningen ger korruptionen bristande tillit, dels hos befolkningen som inte litar på att myndigheterna kan garantera en säker vård, dels hos enskilda patienter som oroas över att läkarna helst skriver ut de piller de fått betalt för att favorisera.

Den västafrikanska ebolakrisen satte fokus på hur fallfärdiga hälsosystemen faktiskt kan vara, enligt Transparency International. Det visar att världen behöver ett vitalare ledarskap i hälsosektorn:

– Det behövs bättre övervakning och sanktioner, säger Sophie Peresson. Vi måste se till att våra euro, kronor, dollar och pund räcker tillräckligt långt för att ta hand om vår åldrande befolkning.