Mogert kritisk till kungens utspel om Nobel center

9:36 min

Kungens åsikter om det planerade Nobel Center på Blasieholmen har fått Stockholms stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert att se rött. Han anser att det är ”märkligt” att kungahuset lägger sig i ett politiskt beslut.

Till DN uppger kungen att Nobel center, med planerad byggstart nästa år, är ”ett lovligt projekt men det går ju att flytta på byggnaden". Han säger också att den planerade legeringen i rostfritt stål i mässingsfärg blir en kraftigt dominant färg. Och drottning Silvia tycker att man ska folkomrösta i frågan. Märkligt, anser Roger Mogert (S).

– Vi kan inte ha en ordning där kungahuset lägger sig i politiska frågor, framför allt inte i kontroversiella frågor, säger Roger Mogert till P1 Morgon.

Kungens åsikter kommer dock inte i realiteten att få någon betydelse för projektet, påpekar Roger Mogert.

– Alla politiska beslut är redan fattade och det som kvarstår är den rättsliga prövningen och jag hoppas naturligtvis innerligt att våra domstolar inte tar någon som helst notis till vad kungahuset tycker i frågan utan bedömer frågan juridiskt, säger Roger Mogert.

Men enligt Patrik Åkesson som är ordförande i Rojalistiska föreningen är det av vikt att kungen fångar upp stockholmarnas åsikter. Han tycker att han gör helt rätt som lyssnar på människor, och att kungen representerar det stockholmarna vill.

Beslut måste kunna omprövas om det visar sig att de inte är bra, anser Åkerman. Statens fastighetsverk, SFV, har också överklagat beslutet. det tillsammans med de omkring 500 överklaganden som inkommit är skäl till omprövning, anser Patrik Åkesson.

– Det här bygget är ju kontroversiellt. Det handlar om en jättefyrkant, en lada, i vår historiska miljö mitt i Stockholms city, säger Patrik Åkesson i P1 Morgon.

Åkerman får mothugg av Roger Mogert:

– Kungen företräder inte en majoritet av varken stockholmarna eller svenska folket. Vi har en ordning i Sverige där vi har val vart fjärde år och det är fullmäktige som företräder stockholmarna i den demokratiska processen.