Gravplundring på fornminnet Örelid

Vem har grävt gropar på gravfältet Örelid i Tjärby utanför Laholm? Det undrar Länsstyrelsen som har polisanmält groparna som fornminnesbrott.

Någon har grävt en rejäl grop bredvid en rest sten på gravfältet, och misstänkta spadtag har hittats på flera andra platser på Örelid. Enligt Länsstyrelsen är det här ett tydligt brott mot kulturmiljölagen.

Vi får känslan av att något saknas

När Kulturmiljö Halland undersökte platsen och försökte återställa det stora hålet så kunde det inte fyllas igen helt med de jordmängder som låg bredvid.

– Det diffade på en dryg decimeter. Vi får känslan av att något saknas, säger Ola Kadefors på Kulturmiljö Halland.

Vad är det de skulle kunna fått med sig?

– Någon form av metallföremål. Och med tanke på gropens storlek så skulle det i så fall vara ganska stort. Men vi vet inte.

Den här typen av brott är ovanliga i Halland, till skillnad från i östra Sverige och på Gotland där många fall av fornminnesbrott upptäcks. 

Exakt vad som hänt på gravfältet i Örelid är oklart, men Jenny Nord på Länsstyrelsen misstänker att någon kan ha sökt med en metalldetektor och hittat något. Det finns många tillstånd för att använda just metalldetektorer runt om i länet, och de flesta som söker tillstånd gör det kanske för att kunna hitta borttappade vigselringar eller annat på stränderna.

– Men det finns också de som vill hitta något mer spännande och drar sig mot förbjudna områden. Att gå med metalldetektor på ett fornminnesfält är förbjudet, det är jätteförbjudet, säger Jenny Nord.

Det som talar emot att någon använt metalldetektor och fått upp något metallföremål är att Kulturmiljö Halland inte hittade ett enda metallfragment runt gropen när de undersökte saken. Om något legat nergrävt i marken i 1700 år, som det är frågan om här, så borde det släppa ifrån sig fragment när man rubbar det, menar Ola Kadefors på Kulturmiljö Halland.

– Och då är ju frågan vad det handlar om i stället.

Enligt markägaren har det förekommit diverse aktiviteter på Örelid, det har hållts någon form av seanser och stenarna blivit målade och man har hittat handavtryck. Men något så allvarligt som de här groparna har inte upptäckts innan.

– Det är väldigt märkligt alltihop hur som helst, säger Ola Kadefors.