Kyrkans Resor

Kritik mot kyrkans upphandling

1:59 min

Efter Ekots avslöjande om kyrkoherden i Solna, som mörkade styrelseuppdrag i upphandlat bolag, så riktar nu chefen på ett av de konkurrerande bolagen kritik mot hur upphandlingen gick till.

– Man tog in en offert bara för att man skulle ta in en offert. Därmed utsatte man oss för att göra en massa, massa jobb. Men vi var aldrig tilltänkta, säger Jakob Pernvik, chef på den konkurrerande webbyrån.

Dokument som Ekot tagit del av visar att Svenska kyrkan i Solna våren 2013 bestämde sig för att upphandla skapandet av en ny hemsida till församlingen. Sex webbyråer kontaktades. Två bedömdes, enligt dokumenten, som intressanta att gå vidare med.

Ett av de bolagen hade chefen i Solna församling, kyrkoherde Johan Engvall, själv fört in upphandlingsprocessen. Dock utan att berätta att han själv hade ett styrelseuppdrag i webbyrån, där dessutom hans son var delägare. Det var också det bolaget som lade det lägsta budet och fick uppdraget.

Jakob Pernvik säger att han först nu, sedan Ekot avslöjat kyrkoherdens tidigare hemliga roll, förstår varför upphandlingen var så annorlunda i det här fallet.

– Vi fick inte komma dit och presentera våra skisser eller vår offert.

Brukar ni få komma och göra sådana presentationer?

– Vi träffar alltid kunden. Men just i det här fallet fick vi inte träffa dem, säger Jakob Pernvik.

Andreas Glimbrandt, är vd det bolag som fick uppdraget. Han säger att från deras horisont var upphandlingen helt normal. De fick träffa en representant från Solna församling och utveckla sin offert:

– Det gjorde vi. Då gick vi igenom offerten. Vad den innebar. Det är viktigt för kunden vad som ingår i en produktion, säger Andreas Glimbrandt.

Kyrkoherden i Solna, Johan Engvall, säger att han själv inte deltog i beslutet om vilket företags som skulle få uppdraget. Så här bemöter han kritiken av hur upphandlingen gick till:

– Jag kan inte säga att de har fel.

De har inte fel när de upplever att det var märkligt och sticker ut andra fall?

– Deras upplevelse är att det är märkligt. Vår mening var inte att göra det märkligt, säger Johan Engvall.