Hot mot trafikvakter vid Medborgarplatsen

1:32 min

Flaggvakter, som dirigerar trafiken vid Medborgarplatsen i Stockholm, ska ha blivit utsatta för hot och handgemäng, enligt Slussenprojektets kommunikationsansvarige. 

Trafiksituationen vid Medborgarplatsen i Stockholm är mycket besvärlig, eftersom stora delar av Götgatan är avstängd när nya busshållplatser byggs. Eva Rosman, Slussenprojektets kommunikationsansvariga, uppger att de flaggvakter som ska dirigera trafiken har blivit utsatta för hot.

– Flaggvakter har blivit påcyklade, när de har hållit ut sin flagga så cyklar cyklisterna på flaggan och armen. De har blivit spottade på, de har fått hotfulla tillmälen, säger Eva Rosman.

– I vissa fall har det till och med uppstått handgemäng när flaggvakterna har försökt hindra cyklister och bilister från att ta sig fram på de platser där det är farligt.

Vad tänker du om det?

– Jag tycker att det är så oerhört märkligt att man beter sig så. Att man inte värnar sin egen och andras säkerhet.

Det är den stora ombyggnaden av Slussen som är orsak till trafikkaoset vid Medborgarplatsen. Om några veckor stängs nämligen Katarinavägen av, och de bussar som åker där ska istället köra Folkungagatan och ledas ner i Söderledstunneln vid Medborgarplatsen.

Därför byggs nya busshållplatser på Götgatan mellan Medborgarplatsen och Björns Trädgård. För att minska risken för olyckor när cyklister, bilister och fotgängare trängs på ett litet utrymme finns flaggvakter på plats. En av dem är Emil Enström.

– Cykel, ropar flaggvakten Emil Enström varnande.

– Ja, tillbud är det väl varje dag egentligen. Det är alltid någon som man får väcka ur sin dagdröm så att de inte går rätt ut och blir påkörda. Så det är väl kul i alla fall att man får hjälpa till och göra skillnad, säger Emil Enström.

Det känns inte som att du har den allra mysigaste arbetsplatsen? 

– Nej, men det är ändå kul när det händer någonting. Jag tycker att det är en ganska rolig arbetsplats på det viset att man får se mycket folk, och man känner att man gör nytta. Man hjälper folk, säger Emil Enström.