Svenskar i flera Natoövningar kritiseras

2:20 min

I dag inleds en stor Natoövning på Östersjön där Sverige deltar med fartyg, Gripenplan och amfibietrupper. Samtidigt är svenska soldater och transportfordon på väg från Skåne till årets största Natoövning i Polen. Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson Stig Henriksson är kritisk till deltagandet.

– Jag tycker det är djupt olyckligt. Vi bidrar aktivt till en övnings- och rustningsspiral i vårt närområde. Det vet vi av erfarenhet att det får motsvarande signaler från andra hållet. Så risken för incidenter och olyckor ökar hela tiden, säger Stig Henriksson.

I dag inleds Baltops med 45 fartyg, 60 flygplan och helikoptrar och 6 000 personer som övar över hela Östersjön.

Sverige ställer upp med amfibiesoldater, 6 Gripenplan, en u-båt och en korvett och en del av övningen blir i Stockholms södra skärgård där exempelvis amerikanska och brittiska helikoptrar ska delta, tillsammans med gripenplanen.

Parallellt pågår den mycket stora övningen Anakonda med över 25 000 man i Polen.

Upp till 150 soldater och officerare från P7 i Skåne deltar med pansarterrängvagnar och ledningsfordon.

En övning som enligt USA bland annat syftar till att avskräcka Ryssland från att uppträda mer aggressivt.

Dessutom pågår en tredje Natoövning i Baltikum, så en stor del av Rysslands närområde påverkas.

Försvarsminister Peter Hultqvist menar att svensk trupp utvecklas av att öva med andra och lösa kriser ihop och vill inte som Stig Henrikssons ta hänsyn till om det påverkar Ryssland.

– Vi kan ju inte gå omkring och säga att okej, då reagerar den och den på det sättet och därför gör vi inte det. Vi måste ju göra en helhetsbedömning och när man gör en helhetsbedömning så har Ryssland annekterat Krim, vi har en rubbad europeisk säkerhetsordning och i den strategi som vi valt så ingår övningsverksamhet med andra, säger Peter Hultqvist.

Stig Henriksson menar att Sverige nu knyts allt närmare Nato och att svenska soldater i stället borde öva på att försvara Sverige i Sverige:

– Jag tycker att vi ska sköta våra övningar för att försvara Sveriges territorium som ett militärt alliansfritt land, vilket vi åtminstone på papperet fortfarande är.

Men Peter Hultqvist tycker att både övningar i Sverige och med andra utomlands behövs.

– Vi ska nu öva samtliga krigsförband fram till 2020 och vi har ökat övningsverksamheten i Sverige. Skulle det bli en kris eller konflikt i vår del av Europa så kommer det på ett eller annat sätt drabba oss alla och därför är det också väldigt viktigt att öva hur vi kan samverka i ett givet läge om det skulle behövas.