Kris på psykiatriska kliniken i Säter

2:13 min

Arbetsmiljön är ohållbar för de som jobbar vid allmänpsykiatriska kliniken i Säter. Det menar deras skyddsombud Johanna Hagberg, och nu har man gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Johanna Hagberg är skyddsombud på arbetsplatsen, och hon berättar att man redan i oktober 2015 kontaktade arbetsgivaren på grund av överbeläggningar.

– Det var nära symptom på utbrändhet och många gick hem med korttids sjukfrånvaro, säger Johanna Hagberg.

Svaret från verksamhetschefen Mats Karlsson var ett handlingsprogram på 16 punkter.

– Många av punkterna gör att man är beroende av andra, det som hänt är att överbeläggningarna finns fortfarande och personalen mår fortsatt dåligt. Och personal har slutat under den här tiden så nu har vi gått in i en underbemanning, säger Johanna Hagberg.

Anmälan till Arbetsmiljöverket skickades in den 26 maj och Johanna Hagberg är orolig över hur de ska klara av sommaren.

– Det är värre än i oktober i fjol. Vi är oroliga hur vi ska klara av sommaren, säger hon.

Verskamhetschef Mats Carlsson säger i en kommentar att situationen är allvarlig.

Problemet är att det både är överbeläggning av patienter och underbemanning. Trots försök att locka ny personal med extra betalt så har man inte lyckats lösa situationen.

Mats Carlsson kommer tillsammans med andra chefskollegor gå in och jobba som sjuksköterska för att avlasta, samtidigt som man kommer att fortsätta att rekrytera personal.