L hotar riva upp energiuppgörelse

2:04 min

Det är storbråk inom Alliansen sedan Liberalerna lämnade de pågående energisamtalen igår. Nu säger partiledaren Jan Björklund att han kommer att jobba för att riva upp en eventuell energiöverenskommelse där de andra allianspartierna ingår.

– Om det nu är så att det blir en uppgörelse mellan den nuvarande regeringen och resten av Alliansen då är detta naturligtvis en problematisk fråga inför 2018 års val som vi förr eller senare måste lösa, säger Björklund.

Om det blir en fempartiöverenskommelse kommer ni då att gå in i valrörelsen med kravet på att riva upp den?

– Ja. Vi måste ju från Alliansens sida, om vi ska bilda en regering, ha en gemensam energipolitik. Den kan enligt min uppfattning inte vara en sådan som är väsentligen dikterad av Miljöpartiet.

Liberalerna hoppade igår av energisamtalen, där regeringen och nu tre Allianspartier räknar med att komma överens om framtiden för den svenska elproduktionen.

Bland annat diskuteras fortsatta subventioner till vind- och solkraft via systemet med elcertifikat efter 2020, något som L inte vill ha.

– Varför ska vi bygga nya kraftverk för stora miljardsubventioner när vi redan har en överproduktion av el idag. Det är svårbegripligt, säger Jan Björklund. 

Alliansen har varit enig om att ge mer pengar till sol- och vindkraft fram till år 2020, sen skulle stödet trappas ner, enligt överenskommelsen. Men man skulle ändå fortsätta bygga ut sol- och vindkraften.

Med dagens låga elpriser betyder detta att man ska fortsätta öka stödet till sol- och vindkraften även efter 2020 och i flera år framåt, anser Centerpartiet, som tycker att Liberalerna sviker Alliansens överenskommelse.

– Även i valmanifestet från 2014 så står det att vi ska fortsätta att bygga ut den förnybara energin, säger Rickard Nordin, Centerns representant i energikommissionen.

Jan Björklund håller med det, men han menar att det ska ske utan statlig inblandning.

– Vi ser gärna att det förnybara växer men det ska växa på egna meriter och på egna ben efter 2020, säger L-ledaren. 

Rickard Nordin tror att det går att ha en enad Allians i valet 2018 trots oenigheten i energifrågan.

– Då ligger den frågan vid sidan av när vi sen kommer till en valrörelse på samma sätt som det är i andra delar där vi inte är helt överens.