Ystad

Forntida ljud i Ystad

2:10 min

På Klostret i Ystad arbetas intensivt inför öppnandet av utställningen Archaeomusica. Det är en stor satsning som handlar om musikens ursprung i Europa, med rekonstruktioner av forntida instrument som byggts med arkeologiska fynd som förlagor.

Speciellt med utställningen är bland annat just de många instrumenten och att man kan höra ljuden från instrumenten på utställningen, tycker Adje Both, som kommer från Deutsches Archäologisches Institut i Berlin och är utställningens curator.

– Så du går genom utställningen lite som om du gick genom en ljudbok, säger han.

Idag var det pressvisning av den musikarkeologiska vandringsutställningen på Klostret, där förberedelserna pågår för fullt.

Rupert Till, från University of Huddersfield, visar det som ska bli en så kallad soundgate - en digital ljud- och bildinstallation som ska ge besökare en känsla av hur det kunde låta och se ut i exempelvis vid Stonehenge, vid grottmålningarna i El Castillo-grottan i Spanien, i en antik teater eller vid Ale stenar i Skåne.

Utställningen börjar längst bort i människans forntid i Europa, för 40 000 år sedan, i ett rum med tidiga ljudinstrument, i sten, ben och så småningom även i keramik. Adje Both spelar på en stor hängande sten och kanske var just stenar de första ljudinstrumenten.

– Flinta är till exempel en sten med fina ljudegenskaper och de första arbetsverktygen bland tidiga människor var av flinta, så när man gjorde de här verktygen skapades ett speciellt ljud, säger Adje Both.

Utställningen Archaeomusica är ett resultat av ett stort europeiskt femårigt musikarkeologiskt forskningsprojekt, där svenska deltagare är Musik i Syd och musikarkeologen Cajsa S Lundh.

I en stor del av projektet har specialkunniga hantverkare tillverkat rekonstruktioner av forntida europeiska ljud- och musikinstrument. Dessa instrument ska nu visas på Klostret, från stenar och benföljter till stora bronslurar och stränginstrument. Besökare får själva prova att spela på flera av dem.

Utställningen vill bland annat visa att musik i alla tider varit närvarande bland människor, och att den kopplade ihop olika kulturer i Europa, säger Adje Both.

– Musik var ett sätt att komma samma, så genom de instrument vi visar här kan vi demonstrera att kunskapen om hur man gör och spelar på de här instrumenten var spridd över hela Europa, säger han.

Den sjätte juni öppnar Archaeomusica på klostret i Ystad för allmänheten. Så småningom ska den ut på turné till Spanien, Slovenien och Italien.