Kyrkostyrelsen agerar efter Ekots avslöjanden

2:10 min

Efter Ekots granskning av Svenska kyrkan och församlingarnas utlandsresor så måste nu högsta ledningen inom kyrkan agera. Det säger flera ledamöter i Kyrkostyrelsen.

– Jag känner samma sorg och upprördhet som andra gör över att vissa församlingar och vissa resor verkligen inte håller måttet, när vi ser till vilken policy vi har generellt inom Svenska Kyrkan, säger Kyrkopstyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Hon säger att sättet Svenska kyrkan är organiserad gör att den högsta ledningen inte kan bestämma regler som automatiskt gäller i församlingarna.

Men samtidigt är det uppenbart att saker måste ändras.

En modell kan vara att sprida kyrkostyrelsens befintliga regler neråt i organisationen.

Vi har ett tydligt regelverk när det gäller representation och resor. Det regelverket måste vara lika i alla stift, som i sin tur rekommenderar varje församling att anta regelverket.

Efter Sveriges Radios avslöjanden om församlingarnas utlandsresor, med inslag av exempelvis nöjen, shower, fotbollsmatcher och dyra middagar, sade Kyrkostyrelsens ordförande, ärkebiskop Antje Jackelén, att hon var upprörd över den omdömeslöshet som tycktes finnas. Kyrkoherde Birgitta Halvarsson är en annan av ledamöterna i kyrkostyrelsen.

– Det är bedrövligt om det här har skett utanför de regelsystem som finns och att man tagit i lite för mycket. Och det är bra att det granskas, säger Birgitta Halvarsson.

Och nu säger alltså flera ledande personer i kyrkostyrelsen att något konkret måste göras. Kyrkoherde Mats Hagelin är andre vice ordförande i Kyrkostyrelsen. Han säger att styrelsen nu ska undersöka hur de kan agera.

– Det är ju inte bra. Vi måste titta på hur vi kan agera, säger Hagelin.

Karl-Gunnar Svensson är präst och ledamot i kyrkostyrelsen. Han är inte lika säker på att reglerna måste skärpas.

– Vad jag förstår så har man inte följt de regler vi redan har. Och då kan man ställa sig frågan om kunskapen är dålig eller om det är något vi missat i policyn. Det är sådana saker vi får se över i Kyrkostyrelsen, säger Svensson.