Deras kroppar orkar inte...

De som jobbar inom skogs-och träindustrin samt på sågverk har ofta arbetsskador. Nu visar en rapport att mer än 65% inte kommer att orka arbeta fram till pensionen.
Det är medlemmar i Skogs-och träfacket som svarat på frågor om deras arbetsmiljö. Av medlemmarna mellan 45- och 59 år så har 65% svarat att de inte kommer att orka jobba fram till pensionen. Det är framförallt belastningsskador på rygg och axlar som sänker arbetsförmågan. Skogs-och träfacket ser allvarligt på rapporten och efterlyser ett mer genomtänkt arbetsmiljöarbete inom branschen.