Skolledare sjukast i Trollhättan

Trollhättan har flesta sjukskriva skolledare. Det visar en jämnförelse, som kommunens personalkontor gjort med nio andra kommuner. Var femte skolledare är långtidssjukskriven i Trollhättan. Vänersborg är den kommun med näst flest sjukskrivna skolledare, där är 12,5 procent långtidssjukskrivna, alltså betydligt färre än i Trollhättan.