Länsstyrelsen förbjuder saneringen av Karlitområdet

0:43 min

Idag beslutade länsstyrelsen att förbjuda saneringen av föroreningar i marken i det gamla industriområdet där bolaget Karlit låg. Anledningen är att bolaget bakom saneringen inte följt reglerna

I det gamla industriområdet där bolaget Karlit tidigare låg i Karlholm planeras det att byggas bostäder. Men innan byggandet kan börja måste marken saneras från olika föroreningar. Men på grund av att företaget som ligger bakom saneringen inte följt reglerna så förbjuder nu länsstyrelsen saneringen tills vidare.

– Nu senast så har de påbörjat den tillfälliga lagringen av ämnet deponi som vi har förbjudit. De har också påbörjat efterbehandlingen inom området utan att genomföra den miljökontroll de måste göra, säger Ida Lindén miljöskyddshandläggare för länsstyrelsen i Uppsala-län.

Vad måste bolaget göra för att komma igång igen?

– De behöver säkerställa att de har den organisation och kompetens som krävs för att genomföra projektet. Det handlar ju om att de ska genomföra de miljökontroll i samband med åtgärderna så man kan säkerställa att marken är lämplig för bostäder, säger Lindén.

Tanken är att efter saneringen är slutförd så ska det byggas 300 småhus och 100 lägenheter med havsutsikt i Karlitområdet.