Neddragningar drabbar interner

Svensk kriminalvård har de senaste tio åren kommit att handla allt mindre om vård, behandling och återanpassning och allt mer om säkerhet och kontroll.
Det visar en undersökning som Ekot gjort bland landets alla fängelser. På fängelset i Karlskoga har exempelvis var femte anställd sagts upp, och mindre personal betyder mindre vård och sysselsättning för de intagna.