Arbetsskador inom skogsindustrin

De som jobbar inom skogs-och träindustrin och på sågverk har ofta arbetsskador.
Enligt en rapport från Skogs- och träfacket så kommer 65 procent av fackmedlemmarna mellan 45 och 59 år, inte orka jobba fram till pensionen vid 65 år. Det är framförallt belastningsskador på rygg och axlar som sänker arbetsförmågan. Skogs-och träfacket efterlyser ett mer genomtänkt arbetsmiljöarbete inom branschen.