Valdemarsvik

Förorenade muddermassor dumpade i Valdemarsviken

1:35 min

Stora mängder sediment med höga halter av krom har dumpats några hundra meter från en badplats.


Enligt kommunen har den entreprenör som genomförde muddringen av viken dumpat de förorenade bottenmassorna.

– Det kan vara spill från hanteringen, för det är höga halter med krom, säger Thomas Örnberg, teknisk chef i Valdemarsviks kommun.

Muddringen av den då förorenade Valdemarsviken avslutades i slutet av december 2013 och var en av Sveriges mest omfattande saneringar där bottenmassor - sediment - med krom och kvicksilver grävdes bort. Föroreningar som kom från ett nedlagt lädergarveri.

Massorna fraktades på pråm till Grännäsområdet längre ut i viken. Där blandades resterna med cement och lades ut på ett stort landområde.

I samband med slutbesiktningen av arbetet förra året upptäcktes att botten i ett området vid strandkanten på 200 gånger 300 meter är förhöjd med cirka två decimeter.

Någon naturlig förklaring finns inte, säger Thomas Örnberg:

– Nej, inte som vi kunnat se med våra experter, geotekniker. Det är något som är tillfört, säger han.

Polisen har under våren utrett misstänkt miljöbrott mot det belgiska företaget DEC som utfört muddringen, men lagt ned utredningen.

Nu kräver Valdemarsvik att företaget tar bort de förorenade bottenmassorna innan kontraktet med dem kan avslutas.

I förra veckan skickade kommunen över sin utredning till DEC där det tydligt framgår hur stort området med bottensedimentet är och att massorna innehåller höga halter krom.  

Men företagets ombud i Sverige Peter van den Bossche - den person som Valdemarsvik haft kontakt med under arbetet - vill inte svara på några frågor till Sveriges Radio.

Finns det någon naturlig förklaring till att det kommit en massa muddermassor precis där ni haft er verksamhet?

– Jag vill inte svara på dina frågor, säger Peter van den Bossche.