2 000 försvunna på dödens hav – på två veckor

1:42 min

Hundratals flyktingar och migranter har i dag räddats från ett sjunkande fartyg utanför den grekiska ön Kreta.

Men många befaras också ha omkommit.

Detta är bara en i raden av många båtolyckor med migranter de senaste veckorna.

500-700 personer var ombord det förlista fartyget enligt olika källor -- 340 personer överlevde.

Varifrån den kom är inte känt och inte heller exakt hur många de var ombord. Merparten kommer nu genast att föras till Turkiet, medan andra förs till Egypten, Italien och Malta.

Människor blir nu namnlösa och till siffror nästan dagligen på Medelhavet. Båtarna med flyktingar och migranter har åter igen med det varmare vädret blivit många och de överlevande brukar beskriva det som att de visste att det var 50 procents chans att överleva, 50 procents risk att dö.

Många har förmodligen slukats i havet utanför Kreta i dag. Utanför Libyens kust har myndigheterna hittat 107 döda kroppar i vattnet efter en båt som förlist i onsdags och siffran kan komma att stiga.

IOM - Internationella organisationen för migration - har summerat antalet döda och försvunna i förra veckan till minst 1 000 människor i nio olika båtolyckor och över 2 000 de två senaste veckorna.

Ändå är de siffrorna kanske låga, eftersom kropparna försvinner.

Hittills har flyktingarna och migranterna som kommer oftast varit från Västafrika och Afrikas Horn och båtarna har lagt ut från Libyen, men också allt oftare från Egypten.

Smugglarna är skoningslösa.

Flyktingarna och migranterna har inte en chans att tveka, när de väl nått kusten.

De tvingas ombord under vapenhot och riskerar att skjutas på fläcken.

Överlevande har berättat att de har blivit kidnappade och att släktingar fick skicka pengar för att färden skulle kuknna fortsätta.

Allt talar för att olyckorna kommer att bli fler.