Musikens ursprung ställs ut i Ystad

3:26 min

Forntidens musiker spelade på ungefär samma instrument över hela Europa, men hur musiken lät - det vet man inte.

På måndag öppnar Archaeomusica, en vandringsutställning på klostret i Ystad om musikens ursprung - de tidigaste instrumenten och ljudredskapen.


Sju länder samverkar och sedan 2013 har man tillverkat repliker på  instrumenten, med arkeologiska fynd som förlagor. Utställningen börjar för 40 000 år sedan. Något av det tidigaste som man vet att det spelats på är klippor i grottor i norra Spanien.

- Det finns klippor i grottorna som klingar när man slår på dem. De som klingar har röda prickar. Andra som inte klingar men som ser väldigt lika ut, har inga målningar. De har också placerat målningarna där akustiken är mest intressant, säger Rupert Till från Universitetet i Huddersfield, som är en av de som arbetat med utställningen.

De första instrumenten var sannolikt stenar som man slog på. Sen trummor, benvisselpipor på jägarstenåldern, och kanske var pilbågen det första stränginstrumentet. Även lyran, hornet, vinaren - den som låter "zum zum", och kan har kommit från jaktslungan - var tidiga. Kanske lite förvånande är att man spelade på i princip samma typer av instrument i hela Europa

- Som typer är de väldigt lika, men i olika områden så skapar man olika design, säger musikarkeologen Cajsa S Lundh.

- Ett bra exempel är lyrorna, som man är van att se på de antika vaserna, ofta är lyran där gjord av sköldpaddskal. Sen kan vi följa lyrorna hela vägen genom Europa och kommer till vår egen vikingatid. Där finns lyran också, men den ser lite annorlunda ut.

En del ljudredskap har människor skapat oberoende av varandra, andra har spridits över kontinenten genom att människor tagit dem med sig, menar Cajsa S Lundh.

Hur musiken lät vet man däremot inte mycket om. På 900-talet beskrev en arabisk resenär den nordiska sången som "mer djurisk än hundars tjut". Men det finns ställen där musik verkar ha uppskattats mer. I Pompeji arrangerades konserter, inte helt olika våra tiders.

Men om musiker för tusentals år sedan var musikaliska utifrån hur vi ser på musik idag, kan vi bara gissa. Men Cajsa S Lundh tror det.

- Absolut. Vi har många fynd av instrument som är konstruerade som våra, med fingerhål på flöjter och kohorn, intervaller som passar våra öron i västerlandet. Vi har stränginstrument som bevisligen varit stämda. Sen är det ju frågan om det är vi som ska bestämma vad som var den goda musiken. Vi vet ju inte vad man eftersträvade. Men förutsättningarna finns och man har varit akustiskt medvetna.

David Richter