Kritik mot svenska delegater vid FN-möte

2:11 min

Folkhälsominister Gabriel Wikström får kritik för vilka organisationer han har bjudit med till ett FN-möte om hiv- och aidsprevention som börjar på måndag.

Enligt paraplyorganisationen Sveriges kvinnolobby väljer regeringen att låta Sverige representeras av flera organisationer som är kritiska till sexköpslagen.

– Om man står bakom den svenska sexköpslagen då förstår man att det bästa sättet att motverka spridningen av hiv och aids bland personer i prostitution är att motverka prostitution. Och det gör man med det svenska sexköpslagen och det måste man vara tydlig med. Då kan man inte ta med sig de som tycker precis tvärt om, säger Clara Berglund som är generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby.

Mötet som hålls i New York den 6 till 9 juni är ett så kallat högnivåmöte för att förnya FN:s deklaration om åtgärder mot hiv och aids.

Förutom sjukvårdsminister Gabriel Wikström representeras Sverige av fem organisationer varav tre är RFSL, RFSU och Hiv-Sverige som samtliga är kritiska till sexköpslagen.

Farhad Mazi Esfahani som kommer att representera Hiv-Sverige på mötet menar att sexköpslagen bidrar till att stigmatisera personer som säljer sex, vilket exempelvis kan göra det svårare för dem att kräva kondom.

– Så som vi ser det från Hiv Sverige så är all typ av diskriminerande och kriminaliserande lagstiftning hinder för god hiv-prevention och det här är något som stora organisationer som UN Aids, UNDP, ILO, WHO, UN Women, Amnesty International, Human Rights Watch och sexarbetarnas egen organisation stödjer, säger Farhad Mazi Esfahani. 

Ansvarig minister Gabriel Wikström ser inte något problem med att de inbjudna organisationerna tycker olika om sexköpslagen, han menar tvärt om att det är en styrka.

– Om vi ska kunna bekämpa hiv och aids på en global nivå måste vi ha många organisationer med oss och sen kan man ifrågasätta en del ståndpunkter i olika sammanhang men det är bredden som vi har varit ute efter, säger Gabriel Wikström.

Finns det inte en risk att Sverige åker med tre organisationer som tycker att det är fel med kriminalisering av sexköp?

– Det viktigaste som vi velat poängtera det är att när man åker som en delegat för Sveriges räkning så ställer man upp på den linje som Sverige har i förhandlingarna av den här deklarationen. Det har varit en mycket viktig utgångspunkt.

Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige säger de kommer att respektera den svenska linjen men att de samtidigt har ett ansvar att tala för organisationens sak.

– Vi representerar nyckelgrupper inom hivprevention och är eniga om att diskriminerande och kriminaliserande lagstiftning försvårar god hivprevention, säger Farhad Mazi Esfahani.