Sverige är redan i krig – i cyberrymden

1:35 min

Försvaret har fått regeringens uppdrag att utveckla sin förmåga att upptäcka digitala attacker mot svenska system och att själva slå till mot andra länder. Det sa Överbefälhavare Micael Bydén från Gnarp i Ekots Lördagsintervju.

– Det här är lika viktigt idag i vårt samhälle som det är att ha en marin, en armé eller ett flygvapen. Det är en ny arena som vi måste förstå, och där vi måste kunna agera där precis som alla andra. Annars är ju det ett fält där alla andra spelar och vi står utanför, säger han.

ÖB vill inte säga hur och vilka som skulle kunna vara mål för svenska
cyberattacker, mer än att det riktas mot dem som redan attackerar Sverige.

Enligt Försvarsmakten utsätts Sverige och landets närområde dagligen för olika påverkansoperationer.

I Sverige är överbelastningsattackerna mot flera svenska tidningar tidigare i våras kanske det tydligaste exemplet.

I sin försvarspolitiska inriktningsproposition skriver regeringen att Sverige nu måste bli bättre på att både upptäcka och möta den här typen av attacker, och som är en del i det som idag kallas hybrid-krigföring. Micael Bydén igen:

– Att skapa den här osäkerheten, är vi under angrepp, är vi under attack eller är det här någonting annat? Är det ett tekniskt fel? Det är att skapa den här oron. Och bara genom att göra det har man ju vunnit, säger han och fortsätter:

– Syftet kan vara att påverka opinionen, att smutskasta, att sätta oss i dålig dager. Men det kan också vara det att pröva vår förmåga, det vill säga gå in i ett system och se vad vi vidtar för åtgärder, och om vi upptäcker det. Det är också ett sätt att mäta hur vi gör.