Studenterna återspeglar inte befolkningen

2:10 min

Snedrekryteringen vid svenska högskolor består. Personer med arbetarbakgrund eller utländsk bakgrund och män är fortfarande underrepresenterade. Det visar Universitetskanslersämbetets årsbok som presenteras i dag.

Enligt högskolelagen ska högskolor och universitet främja och bredda rekryteringen så att studenterna återspeglar befolkningens mångfald, men det går trögt att öka andelen studenter från glesbygd, studieovana hem och män.

Nästan sex av tio som skrev in sig vid lärosäten förra året var kvinnor och bland 25-åringar vars föräldrar saknar gymnasiseutbildning var det bara två av tio som studerade vidare medan sju av tio med högutbildade föräldrar gjorde det. Ungefär såhär har det sett ut de senaste tio åren. 

– I viss mån har vi det bättre förspänt i andra länder eftersom vi skattefinansierar högre utbildning men trots detta så ser vi att vi har svårt att vända den här trenden, säger Universitetskansler Harriet Wallberg. 

När det gäller personer med utländsk bakgrund har utvecklingen varit tudelad.

De som invandrat efter sju års fortsätter att halka efter men de som kommit till Sverige innan de fyllt sju år och de som fötts i Sverige med två utländska föräldrar – studerar nu vidare i högre grad än personer med enbart svensk bakgrund. 

– Jag tror att det beror på att man har en ambitionsnivå, att man vill lyckas kanske till och med att föräldrarna har större förväntningar på sina ungdomar om man har kommit till Sverige och verkligen vill bygga en ny tillvaro här, säger Harriet Wallberg.

Utbytesstudenter eller inresta studenter stod för en fjärdedel av de nyinskrivna förra året, men universitetskanslern är bekymrad över att bara 14 procent av de svenska studenterna någon gång under sin utbildning åker iväg till ett annat land för att studera.

– Vi lever i en global värld där det är viktigt att ha internationella kontakter och erfarenhet av internationell utbildning och arbetsliv och jag tror att det kommer att ha ett meritvärde för de studenter som har varit ute, säger Harriet Wallberg.