Teater måste betala ersättning

Kalmar Länsteater, Byteatern, ska nu betala nästan 30.000 kronor till den man som hjälpte dem att få utrustning ut ur Polen efter att de skulle till en teaterfestival i Kaliningrad.
Lastbilen som var lastad med utrustningen stoppades vid polsk-ryska gränsen med hänvisning till att transportdokumenten var bristfälliga. Byteatern ville inte betala mannen för hans insatser utan det fick avgöras i domstol. Tingsrätten i Kalmar gick på mannens linje och fann alltså att länsteatern ska ersätta honom för det jobb han gjorde då han fick hem deras utrustning.