Fick inget stöd från JO efter anmälan om pappersslarv

5:22 min

Rättssäkerheten är satt ur spel för privatpersoner gentemot Försäkringskassan. Det menar bland andra Ing-Britt Daag från Falköping. 

Hon och flera andra hade JO-anmält Försäkringskassan för att ha slarvat bort läkarintyg och andra viktiga dokument.

Men JO väljer att ställa sig på myndighetens sida. Ing-Britt känner att det inte finns någon rättvisa för den som vill dra en myndighet inför domstol:

– Det finns ingen rättssäkerhet. För myndigheten är det ett ärende med handlingar, för mig handlar det om livet.

"Tio av elva sidor saknas"

Hon är en av de som drabbats av mobbning och kränkande behandling i arbetslivet, en skada som hon till slut fått klassad som en arbetsskada. Men kampen för att få den livränta hon anser sig ha rätt till har stött på patrull, och enligt henne är det uppenbart att väsentliga papper antingen försvunnit eller hamnat i oordning. Hennes man Ove berättar:

– Tio av elva sidor saknas i en handling, och i ett annat fall har papper hamnat intill varandra utan att de hänger ihop tidsmässigt.

I sin anmälan fick Ing-Britt och de övriga stöd av bland andra en riksdagsledamot samt LO-TCO Rättsskydd, som också ansåg att det var rimligt att anmäla. När dokument försvinner eller hamnar i oordning får det avgörande konsekvenser, menar Ing-Britt:

– Det är som att blanda och dela ut en kortlek, och det ska domstolen fatta beslut på, säger hon ironiskt.

"Bra att JO inte hittade fel"

Men Justitieombudsmannen ställer sig alltså på Försäkringskassans sida.
Myndigheten menar att det kan uppfattas som oordning i dokumenten för ett otränat öga men att det inte är komplicerat för den som tjänstgör på till exempel förvaltningsrätten. Ing-Britt Daag håller inte med:

– De kan ju inte få ihop hela bilden, och då blir det ju ett avslag, menar hon.

Att JO gick på Försäkringskassans linje visar att myndigheten agerat klanderfritt, menar Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist.

– Vi beskriver vår process uttömmande, och det känns tillfredsställande att JO inte hittat nåt att anmärka på.

Försäkringskassan skriver själv i sitt yttrande att ordningen i delar av Ing-Britt Daags akt kan göra det svårt för den som inte är insatt att följa ärendet. Men det ska inte ses som ett medgivande av att ordningen kunde vara bättre, menar Eva Nordqvist:

– Det handlar totalt sett i anmälan om flera personers omfattande ärenden med hundratals sidor. Då kan det se ut som om det är oordning, fast det inte är det egentligen.

Åsikterna går isär. Ing-Britt Daag menar att i en skrivelse saknas tio av elva dokument, men det är något som varken Försäkringskassan, eller JO för den delen, vill kommentera närmare.

Nu ska Försäkringskassan genomföra en översyn och förbättring av inscanning och hantering av ärenden. Men det har inget med anmälningen till JO att göra, säger Eva Nordqvist.

--Den fungerar bra redan idag. Men som alltid jobbar vi med att förbättra våra rutiner, säger hon.