Chefen central för arbetsmiljön

Hur viktig är chefen för arbetsmiljön på en arbetsplats? Mycket viktig svarar 75 procent av de tillfrågade i en ny undersökning från SKTF.
I diskussionerna om ohälsan i arbetslivet pekar alltfler på bristen på tydligt ledarskap som en väsentlig förklaring till varför människor är sjuka. Undersökningen visar även att det hos allmänheten saknas stöd för den typ av arbetsorganisation som är vanlig inom exempelvis äldreomsorgen där cheferna ofta har direkt ansvar för 40-80 anställda. Ytterligare en fråga som lyfts fram i undersökningen är vikten av att genomföra utvecklingssamtal. SKTF har i uppdrag av Sifo gjort undersökningen, och då intervjuat 1000 personer. Gruppen bestod av anställda arbetare och tjänstemän.