Säkra bussar efter kontroller

Brandsäkerheten i våra bussar runt om i landet har blivit bättre efter att strängare kontroller införts.
I december förra året införde Bilprovningen nya och mer noggranna kontroller just på bussar efter att man konstaterat att bränder allt oftare var orsaken till olika bussolyckor. Och kontrollerna har gett effekt, det säger Thomas Lundström på Bilprovningen till P4 Kalmar. Felen upptäcks och korrigeras tidigare, och medvetenheten bland ägarna har genom kontrollerna blivit bättre, vilket gör att antalet anmärkningar på bussarna minskat.