EU fastställer terrorlista

EU:s nya lista över terrororganisationer kommer enligt vad Ekot erfar inte att innehålla några nya grupper som är inblandade i mellanösternkonflikten.
Det innebär att den syriskstödda palestinska organisationen PFLP-GC inte kommer att vara med på listan. Däremot kommer de grupper som stod på den gamla listan, bland andra Hamas, att vara kvar. Tidsgränsen för förändringar av listan går ut klockan tolv på torsdagen och beslutet om hur EU:s terroristlista ska se ut offentliggörs senast i morgon fredag.