Brand i Halltorp

En mindre brand utbröd på torsdagmorgonen på Bröderna Olssons trä i Halltorp utanför Kalmar. Branden uppstod i en spånsilo, men tack vare brandlarmet kunde personal släcka branden redan innan brandkåren var på plats.
Spån är mycket lättantändligt och mycket talar för att det var självantändning som orsakade branden.