Linköping

Odling på Linköpings universitet

2:52 min

Statsvetaren Ida Åberg forskar om stadsodlingar ur ett politiskt perspektiv. Hon vill undersöka hur människor i samhället tar hand om odlingarna och dess grödor.

På Linköpings universitet har Ida Åberg byggt upp en stadsodling i A-husets innergård. I fyra odlingslådor kommer hon att testa ett antal olika grönsaker. Tanken är att odlingsexperimentet ska fortsätta över tid med växelbruk.

Hon vill också undersöka hur en stadsodling fungerar där många frivilliga krafter deltar tillsammans.

– Jag kommer att undersöka hur det fungerar med stadsodlingar, både i Sverige, Finland och även i Kenya, säger Ida Åberg, doktorand i statsvetenskap.