DANSEN BORTOM INSTITUTIONERNA, DEL 2

Den fria dansen tar plats i Göteborg

2:53 min

Den fria danssektorn i Sverige är i behov av mer stöd, enligt en översyn från Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Även Göteborgs Stad har dragit samma slutsats, och därför utsett dansen till ett utvecklingsområde. 

Uppskattat och välbehövligt men inte tillräckligt i en stad där de statliga stöden minskat men där danslivet är på frammarsch. Det menar Gun Lund, koreograf och en av de konstnärliga ledarna på den utom-institutionella dansscenen Tredje Våningen i Göteborg, som under maj månad presenterat ett tvärsnitt av stadens fria dansliv. 

Gun Lund ser en entusiasm som borde tas tillvara.

– Det bubblar litegrann. Och jag skulle önska att det inte lägger sig utan att man möter den där entusiasmen. Med nuvarande resurser gör den fria danskonsten mer än man någonsin kan begära, man uppfyller allt, det går inte att komma längre med de här resurserna, säger hon.

De senaste åren har det fria danslivet i Göteborg stött på en rad motgångar. Bland annat drog Kulturrådet tillbaka ett flertal verksamhetsstöd 2013, som ett led i en satsning på att ge färre mer. Men nu håller något på att hända. Både Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har utsett dansen till ett utvecklingsområde. I fjol fick kommunens stödpott 1,8 miljoner kronor extra, nyligen fattade kulturnämnden beslut om att kommunen och regionen tillsammans ska verka för att skapa en "produktionsmiljö" för dans och i höst drar kulturförvaltningen igång en marknadsföringskampanj med syfte att sätta stadens dans på kartan. Satsningarna bottnar i den egna översyn av danslivet som kulturnämnden initierade sedan fria aktörer slagit larm om en nästintill ohållbar situation.

Myriam Mazzoni är dansutvecklare på Göteborgs Stad. Hon delar Gun Lunds bild av en återväxt på dansområdet, och menar att det inger hopp när stadens danssatsning ökar takten.

– Det översynen kunde konstatera är att det finns jättestora utmaningar och att det är svåra villkor som våra danskonstnärer verkar under, att det finns jättemycket utvecklingsmöjligheter och en jättestor kraft framåt och en ganska positiv eller konstruktiv anda.

Vad innebär en "produktionsmiljö för dans"?

– Det ska finnas en samlingsplats där man kan jobba där andra också jobbar, helt enkelt. Det ser vi också som ett sätt att bygga lite hållbara förutsättningar, att de medel man får inte ska gå till att i första hand betala en hyra för en studio utan faktiskt gå till innehåll.

Men de lokala resurserna är inte tillräckliga, menar Myriam Mazzoni. Det är en åsikt som speglas i fjolårets riksöversyn av dansområdet, där det konstateras att det krävs mer samarbete mellan stat, region och kommun.

– Det räcker inte med en satsning på dansen, det behövs flera parallella satsningar för att konstformen ska få de förutsättningar den behöver för att faktiskt kunna utvecklas vidare, säger Myriam Mazzoni.