Polisförbundet: Krävs akuta åtgärder

2:36 min

Hälften upplever negativ stress i arbetet och över fyrtio procent säger att de lider av sömnsvårigheter på grund av jobbet, visar undersökning bland fackets medlemmar.

– Det är ju sådana siffror som visar att Sveriges poliskår är rejält sliten och nednött, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Fackförbundet har själva beställt och låtit undersökningsföretaget Novus genomföra en enkätunderökning bland drygt fyratusen av polisförbundets över 20 000 medlemmar.

Enligt undersökningen är det många som menar att jobbet påverkar deras fysiska välbefinnande. Över hälften säger att de upplever negativ stress i arbetet och över fyrtio procent säger att de lider av sömnsvårigheter på grund av jobbet.

 – Det har blivit fysiska konsekvenser i form av att man har ont i huvudet, ont i magen. Man känner sig trött och sliten, har koncentrationssvårigheter och irritation. Risken för att begå misstag har blivit mycket större och de misstagen kan bli fatala i vissa situationer, säger Lena Nitz.

Fast är inte stress en del av jobbet?

 – Just därför är ju dom här siffrorna så alarmerande. Nu visar det sig att trots att man är utbildad och van att hantera stress får det dom här konsekvenserna, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Anledningen, enligt Polisförbundet, är bland annat den stora omorganisation som polisen genomfört. Det finns för få poliser och för få chefer som därmed inte kan stötta sin personal ordentligt. Att fler poliser nu ska utbildas räcker inte säger Lena Nitz.

 – Nu måste det till akuta åtgärder så att vi kan behålla dem vi har och i så stor utsträckning som möjligt få tillbaka dom som slutat, säger hon.

För chefen för den nationella operativa avdelningen och ställföreträdande rikspolischefen, Mats Löfving, var inte siffrorna helt oväntade.

– Jag tycker att det här är allvarligt samtidigt bekräftar det här den bild vi har av att läget inom polisen är ansträngt.

Polisförbundet säger att det är ett akut läge. Hur ser du på det?

– Den här undersökningen kommer i ett ganska lämpligt läge då jag på onsdag kommer att träffa representanter för alla arbetstagarorganisationer och huvudskyddsombuden. Där passar det bra att vi sätter oss ned tillsammans och tittar och begrundar vad det här betyder för oss och vilka åtgärder vi kan vidta, säger Mats Löfving.