Övergödningen minskar längs Östersjöns kuster

2:55 min

Samtidigt som bottendöden på de stora djupen i Östersjön ökar och blir allt allvarligare så minskar problemen med övergödning i kustnära områden.

Marinbiologen Hans Kautsky har specialstuderat utvecklingen på grunda bottnar i Östersjön och ansvarat för den nationella miljöövervakningen av dem sen 1993 och då bland annat utgått från Askölaboratoriet i skärgården utanför Trosa.

Hans forskning visar att till skillnad från läget på djupen över 70 meter där de syrefria döda bottnarna breder ut sig och sedan sekelskiftet tredubblats i utbredning så är läget i allmänhet mycket bättre längs kusterna.

På djupen finns enorma ansamlingar av framförallt fosfor som leder till blågrön algblomning på somrarna - och kommer så att göra för en lång tid framöver.

Men längs kusterna har åtgärder med bättre avloppsrening och minskade utflöden av näringsämnen från jordbruket gett resultat. Vattnet har blivit mindre näringsrikt, och sikten har blivit bättre vilket gynnar den biologiska mångfalden. Hans Kautsky har dykt vid Sörmlandskusten sedan 1970-talet och han pekar på blåstången som ett positivt exempel som nu kan växa på allt större djup eftersom sikten förbättrats.

 – Den går ned till kanske 3 meter i innerskärgården, den går ned till 6 meters djup i mellanskärgården och ned till 10-12 meter i ytterskärgården, så vattenkvaliteten har blivit allt bättre, säger Hans Kautsky.

Blåstången har återkommer nu på platser och större djup där den inte funnits på många decennier. Det här leder också till förbättrade livsvillkor för många fiskarter.

Men - längs kusten finns det också områden där övergödningen fortfarande märks tydligt.

– Åar som rinner ut och bäckar med mycket närsalter från exempelvis jordbruket går ut så blir det ju väldigt dåligt, särskilt om vattenomsättningen är dålig, i innerskärgårdsområden. Då får vi ju områden som har dåliga förhållanden, eller sämre förhållanden, säger Kautsky. 

Ett exempel på det är havsfjärden Örsbaken utanför Nyköping som är påverkad av några av norra Östersjöns största utsläppskällor av övergödande ämnen. Kilaån, Nyköpingsån och Svärtaån rinner där ut med näringsrikt vatten från jordbruksbygder uppströms. Där är siktdjupet fortfarande begränsat och tillfrisknandet går långsammare.

– Men även de här platserna där det är dåligt så är det sjuttsiken så mycket bättre än det var för 20-30 år sedan, säger han. 

Men även om vattenkvaliteten längs Östersjöns kuster enligt Hans Kautsky blivit mycket bättre så släpper jordbruket, reningsverk och enskilda avlopp fortfarande ut övergödande ämnen.

– Ja, det är otroligt viktigt att påpeka att trots att jag ser förbättringar så säger jag inte att sätt dig på soffan och njut av framgången, utan man måste ju fortsätta att rena. Det är ju inte så att vi stängt kranen, den smårinner ju fortfarande. Bara det att förut så forsade det ju , nu rinner det, så det är det som är skillnaden. Och det roliga är att bara med den lilla modifikationen så blir det ju bättre framför allt vid kusten, rening lönar sig, det blir bättre, säger Hans Kautsky.