Landstinget struntar i MBL

När den nya tandvårdsdirektören i Uppsala län skulle rekryteras i slutet av förra året, så struntade landstingsledningen i att annonsera i facktidningen Tandläkartidningen.
Uppsvenska tjänstetandläkarföreningen är kritisk mot ledningens handlande som de anser strider mot lagen om medbestämmande i arbetslivet. Nu kommer parterna att sätta sig ner för att förhandla fram en ersättning för den uteblivna annonsen. Som Upplandsnytt berättat tidigare har antalet tvister mellan landstingledning och facket ökat, och de flesta av tvisterna handlar om att landstinget inte har samrått med facket innan de fattat beslut.