STUDIO ETT ONSDAG 8 JUNI

Johansson (S): Vi har ärvt ett kapsejsat system

7:40 min

Många vittnar om att flera av de som migrationsverket klassar som barn i själva verket är vuxna. Det råder stor osäkerhet kring bedömningen av ålder. Hör justitieminister Morgan Johansson kommentera reportaget av Dimitri Lennartsson, Jörgen Huitfeldt och Magnus Thorén.


Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vill att åldersbedömningar ska göras tidigt asylprocessen.  

– Vi måste ha ett system som säkrar att barn bor med barn och behandlas som barn. Samtidigt får vi inte löpa risken att skicka barn till vuxenboenden. Vi måste få på plats ett fungerande system för medicinska åldersbedömningar tidigt i processen, när de ensamkommande kommer till Sverige, säger han. 

Morgan Johansson berättar att av de ensamkommande han träffat på HVB-hem runt om i landet under sina 18 månader som ansvarig minister har de flesta varit tonåringar. Men samtidigt har det i vissa fall visat sig vara gränsfall.

– Den här regeringen har ärvt ett kapsejsat system där barnläkarna i princip fick vetorätt. Nu ska Rättsmedicinalverket vara klara med sin utredning om åldersbedömningar och i november ska vi kunna återupprätta det system som spårat ur.