Kommuner larmar om vuxna på boenden för barn

1:43 min

Kommuner runtom i landet hävdar att ensamkommande som ser ut och beter sig som vuxna bor på HVB-hem som är avsedda för barn.
Men det finns inget fungerande regelverk för hur kommunerna ska göra, enligt SKL.

Som Ekot berättade i morse finns det en stor osäkerhet bland medarbetare på Migrationsverket om hur man ska bedöma åldern på ensamkommande vid första mötet med myndigheten.

Konsekvensen har blivit att kommuner säger att de har vuxna män på sina HVB-hem för barn. Avsaknaden av ett fungerande regelverk för hur kommunerna ska göra i sådana situationer har lett till att personer som bedöms som vuxna kan ha bott med barn i över ett halvår, enligt Åsa Furén Thulin, sektionschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– I dag finns det överåriga barn ute på våra boenden för ensamkommande. Jag har varit ute i 19 län och frågan kommer upp överallt, så det är väldigt många kommuner som sitter med det här problemet.

Vissa kommuner har tvingats att mer eller mindre slänga ut personerna från HVB-hemmen medan andra låtit dem bo kvar eftersom det inte funnits tydliga regler, enligt Åsa Furén Thulin.

– Det är inte bara det, vi har ju skolorna också. Vuxna män går i skolan, det är ju jättekonstigt för där finns det flickor exempelvis. Det blir väldigt svårt för lärare att hantera.

Systemet med medicinska ålderstester har sedan tidigare kollapsat - kommunerna har inte några andra verktyg än Migrationsverket för att kunna göra den bedömningen, förutom att de spenderar mer tid med individerna.

Olika kommuner gör olika bedömningar - i Helsingborg uppskattar Irene Sandqvist, enhetschef på Socialförvaltningen, att 25 procent, eller över 80 av knappt 300 ensamkommande i själva verket är vuxna.

– Vi är ganska övertygade om de bedömningar vi har gjort.

Vad är det ni har sett hos de här personerna som får er att tro att de över 18?

– Vi har haft någon som var gråhårig, det är uppenbart kan jag säga. De är äldre än personalen vissa och jag ser framförallt en risk gentemot de små.

Enligt Irene Sandqvist har kommunen polisanmält ett våldtäktsförsök där en äldre ungdom misstänks ha förgripit sig på ett barn. I sommar öppnas ett boende i Helsingborg där de ensamkommande som bedöms som vuxna ska bo eftersom Migrationsverket inte gått med på att flytta dem till sina vuxenboenden.
Åsa Furen Thulin på SKL är starkt kritisk till att det ska behövas.

– Jag tycker det är jättetragiskt. Socialtjänstlagen är ju till för dem som har ett dilemma, varför ska vi lägga resurserna när vi knappt får tag i socialarbetare, på att bygga upp boenden för äldre?

– Jag tycker absolut inte att det är rimligt, utan vi måste hitta ett annat sätt, vilket vi för en dialog med Migrationsverket om nu - ett smidigt sätt att föra de här unga vuxna till Migrationsverket. De har ju liksom kommunerna stått i ett krisläge och försökt sköta sitt jobb på bästa möjliga sätt, säger Åsa Furen Thulin.

Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, säger att han är kritisk till lösryckta uppgifter om hur gamla de ensamkommande är och betonar att kommunerna måste bli bättre på att göra sina åldersbedömningar.

– Det finns kommuner som skickar barn till oss utan bedömningsunderlag, och säger "detta är inte ett barn" och så får vi ta hand om den personen i vuxenboendet. Vi behöver ett underlag i varje individuellt ärende, säger Mikael Ribbenvik.