Färre söker till universitetet

Antalet förstahandssökande till Linköpings universitet har minskat med fem procent.
Dock har Linköping fortfarande drygt 2 sökande per plats och är det fjärde mest sökta universitetet i landet. Generellt så sjunker söktrycket för de tekniska högskolorna och för de universitet som har stor andel teknik och naturvetenskap. Intresset för vård och beteendevetenskap är fortsatt högt.