Stress skapar oro bland äldre

De som jobbar inom hemtjänsten i Norrköping är ofta stressade, vilket skapar en oro bland de äldre. Det visar en undersökning som kommunen har gjort.
De intervjuade säger att vårdpersonalen ofta berättar att många är sjuka och att det är därför de har ont om tid. Men undersökningen visar även att de äldre anser att det är lätt att få tag i hemtjänsten och att vårdpersonalen kommer tillräckligt snabbt till dem när de behöver hjälp.