Grafik: Asylsökande - barn eller vuxen?

Hur skiljer sig samhällets insatser för asylsökande beroende på om de bedöms vara vuxna eller ensamkommande barn. Ekot har i granskningen ”Sveket mot barnen” sammanställt skillnaderna.


Källor

Skola
Länk 1

Dagersättning, ekonomiskt bistånd
Länk 1 Länk 2

God man
Länk 1 

Etableringsersättning
Länk 1

Asyl
Länk 1 Länk 2 Länk 3


EU-jämförelse
Länk 1