Giftiga utsläpp mer omfattande än tidigare trott

1:44 min

Importen av sopavfall har fördubblats de senaste åren och vissa mätningar har indikerat att de giftiga ämnena som släpps ut i Sverige kan vara högre än tidigare mätningar har visat.

Nu vill Naturvårdsverket höja kraven på sopförbränningsanläggningarna och införa konstant mätning av giftiga utsläpp.

Handläggare på Naturvårdsverket Staffan Asplind menar att de mätningar som görs nu inte är tillräckliga

– Vi tycker att de mätningar som görs enligt EU-lagstiftningen inte räcker eftersom man bara behöver mäta två gånger per år och då vet man väldigt lite om utsläppen resten av året, säger

Staffan Aspelind handläggare på Naturvårdsverket.

Det är kemikalierna dioxiner och furaner som påverkar både miljön och människors hälsa som det handlar om. I dag säger lagstiftningen att sopförbränningsanläggningarna endast behöver mäta dessa utsläpp i några timmar två gånger per år.

Men när man testat mer långvariga mätningar har det visat sig att vissa sopförbränningsanläggningar släpper ut mer än vad de så kallade korttidsmätningarna har visat.

– Det har visat sig att utsläppen varierar ganska mycket över året, säger Staffan Aspelind handläggare på Naturvårdsverket.

Mellan 2012 och 2015 dubblerades sopavfallimporten i Sverige från 800 000 ton till 1, 6 miljoner ton. Den största delen kommer från Norge och Storbritannien enligt tidningen Sveriges Natur som gjort en större granskning av de giftiga utsläppen från avfallsförbränning. I dag finns 34 kommunala sopförbränningsanläggningar och en fjärdedel av det som bränns där är importerat avfall. Naturvårdsverket vill nu försäkra sig om att vi inte får ökade miljögifter av den här importen.

Bland annat driver de ett fall mot sopförbränningsanläggningen Sysav i Malmö. Sysav har dömts till att införa en konstans långtidsmätning av avfall men har överklagat domen och väntar nu på prövotillstånd i Högsta domstolen.

VD Peter Engström tycker inte att det är rimligt att införa en sådan mätning.

– Vi tycker ju inte att det tillför någon ökad kunskap. I praktiken kommer det inte att bidra till någon miljönytta i form av minskade utsläpp och det i sin tur beror på att det är väldigt långa svarstider på de här provtagningarna. Vi har ju full respekt för dioxiner för det är ju ett av de farligaste ämnena som finns men vi menar att med den mätning som görs i dag har vi redan full kontroll på våra utsläpp, säger VD för Sysav Peter Engström.