Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika i TV4:s Parlamentet

1:38 min

Trots lika många män respektive kvinnor tar de manliga komikerna mer utrymme. Allt enligt en avhandling i språkvetenskap av Hanna Söderlund vid Umeå universitet.

Det hon studerat är kvinnliga och manliga komikers möjligheter att i humorsamtal framstå som roliga och därmed förhandla sig till starka maktpositioner.

− De manliga komikerna uppfattas som roligare då fler skrattar åt deras skämt, säger Hanna Söderlund, doktorand i språkvetenskap. 

Det handlar mycket om föreställningar om kön, hur man ska vara, hur man skall vara mot vissa personer och vem som ska vara på ett visst sätt.