Sverige fördjupar det militära samarbetet med USA

1:08 min

Den svenske försvarsministern Peter Hultqvist har underteckat ett avtal med USA om fördjupat och breddat försvarssamarbete mellan länderna.

Avtalet innebär en säkerhetspolitisk signal, säger Peter Hultqvist, intervjuad i Washington.

-- Det är en fortsättning på ett samarbete som vi nu fördjupar och sätter in i en bredare bild, samtidigt som vi sätter en tyngd i det också genom att underteckna på försvarsministernivå. Det här har också en bäring som säkerhetspolitisk signal.

Det avtal Peter Hultqvist tecknat är en avsiktsförklaring som inte är legalt bindande.

Länderna ska stärka sitt samarbete med mer informationsutbyte och i gemensamma övningar, men också i multilaterala insatser både i FN:s och Natos regi.

Enligt en punkt ska avtalet säkra den kapacitet och forskning som behövs för luftförsvar, ubåtsjakt och angrepp i cyberrymden.

Att Sverige vill försäkra sig om en tätare förbindelse med USA bygger på bedömningen att hotet från Ryssland ökat i Österjöområdet.

Ett allt närmare samarbete med Natolandet USA begränsar inte svensk militär alliansfrihet, enligt Peter Hultqvist, som hänvisar till riksdagsbeslut som stöd för avtalet.

-- Allting är ju ett samarbete med ett givande och ett tagande. När det gäller förmågan att ha de röda linjerna att vi går inte över den här gränsen, så är det ju alltid en integritetsfråga för en regering.

Samtidigt om man inte samarbetar med andra och inte ser att här har vi ett gemensamt ansvar, då isolerar man sig ju från den verklighet vi har att hantera.