Lönerna ökade med fyra procent

Lönerna för anställda inom den kommunala sektorn var i februari i år 4,2 procent högre än i februari förra året. Den genomsnittliga lönen var 18.080 kronor
För anställda inom landstingen ökade lönerna något mer - med 4,6 procent till i genomsnitt 21.070 kronor, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. De finansiella tillgångarna för kommuner och landsting uppgick vid årsskiftet till 170,1 miljarder kronor. Det var en ökning med 7 procent jämfört med föregående årsskiftet, visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Den sammanlagda låneskulden för kommuner och landsting var 122,5 miljarder kronor, en i stort sett oförändrad summa jämfört med föregående årsskifte.