Flyktingpoeten som kom hem

11 min

I veckan ägde en uppmärksammad begravning med svensk anknytning rum i Estland. Det var kvarlevorna efter Estlands älskade nationalpoet Marie Under som flyttades från Skogskyrkogården i Stockholm tillbaka till Tallinn och till det hemland vars frihet hon skrev om och kämpade för, men aldrig själv fick återuppleva. Marie Under levde den sista tredjedelen av sitt liv i exil i Sverige, och var en av de mest kända motståndspoeterna som banade väg för Baltikums frigörelse från Sovjet. Vår korrespondent Thella Johnson begav sig till Tallinn för att teckna ett porträtt av konstnären som få svenskar känner till, men så gott som alla estländare.