Läckande tak

Tekniska nämnden i Örnsköldsvik har inga pengar till de fastigheter i Örnsköldsivk som enligt tjänstemännen kräver akuta åtgärder.
Det gäller bland annat Alneskolan och stadshusets parkeringsdäck. Tekniska nämnden ställer sig därför bakom tekniska kontorets begäran om extra medel för att omedelbart kunna åtgärda problemen, bland annat det läckande taket i Alneskolans klassrum. Det beslutades vid nämndens arbetsutskottmöte idag.