Eskilstunamodell ger färre sjuka

Antalet sjukskrivningsdagar kan minska om resten av landet inför Eskilstunamodellen.
Den modell som används i Eskilstuna innebär att läkare, försäkringshandläggare och patienter samverkar och diskuterar lämpliga behandlingsmetoder vid sjukdom. Det hävdar försäkringsbolaget Skandia, som menar att samhället skulle spara fyra miljarder kronor om året. I Eskilstuna har antalet sjukskrivningsdagar ökat i långsammare takt än i övriga landet, enligt Skandia, som ska satsa på ett försäkringsmedicinskt centrum och en professur i Uppsala i höst.