Brister i landstingets redovisning av stafettkostnader

0:36 min

Landstinget har ingen koll på hur mycket kostnaderna för hyrpersonal fördyrats under 2015 på grund av att man tvingats köpa personal via direktupphandlingar istället för via de redan ingångna ramavtalen. 

P4 Västernorrland har gått igenom ca 1 600 direktavtal som sjukvården i Västernorrland tecknade under 2015. Tillsammans med journalistutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall har vi databearbetat avtalen.

Det visar sig att var tredje bolag som direktupphandlades redan hade ett befintligt ramavtal. I snitt var de direktupphandlade timpriserna för läkare 200 kronor dyrare.

När vi bad landstinget att redovisa hur mycket pengar bemanningsbolagen fått i ersättning när dom tecknat dom dyrare avtalen visade det sig att landstinget klumpar ihop de olika posterna i sitt redovisningssystem.

– Vi vet att totalt sett kostade avtalen 255 miljoner kronor 2015. Det vet vi. Men hur stor del i pengar som är direktupphandlat kan vi inte se, säger Jan-Olov Häggström (S) vice ordförande i landstingsstyrelsen.